top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurCretté Alexandra

Maten an- un poème de Jonas Charlecin - Swahila, une œuvre de Flore Vaillant en illustration


Maten an mwen wè yon syèl isi ya

Po li koulè mango fransik

Boul solèy la tankou grenn mango ra

Mwen tèlman gadel jem vin koulè sik

Epa ti bèl sa bèl lè solèy ka leve isi a

Toujou gen yon pakèt zwazo kap vole pasi pala

Epi

Epi

Sa fèm panse avèw

Maten an mwen wè yon ti madanm bèl kou flè dizè

Li pote sou tèt li yon mouchwa ki gen koulè po mazonbèl

Ti madanm sa pot sou vizaj li eksperyans ak fyète'l

Ti madanm sa ap mache San bay pousyè nan pyel valè

Ti madanm sa soti kote Afrik

Poul vin bay isi ya nouvèl pou sa yo ki mouri nan ziltik

Epi

Epi

Sa fèm panse avèw

Chak matin dèyè mòn yo

Lanmè ak syèl t konn fè sèl

Pou ba ti pov je m manje ak dlo

Lèm pran gade miwa sa

Mwen tombe mandem

Si jem yo bòy

Ou byen se li ki kopi a

Epi

Epi

Sa fèm panse avèw
67 vues0 commentaire

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page